Vakopleiding 2024/2025

Vakopleiding start in september 2024

7de vakopleiding Staphorster stipwerk in 2022!
De vakopleiding Staphorster stipwerk start op 19 september 2022 tot en met 23 januari 2023, 8 april 2023 volgt de diplomering. 

De Stichting Staphorster Stipwerk is in het najaar van 2014 gestart met vakopleidingen o.l.v. o.a. stipwerk ambachtsman Gerard van Oosten. Inmiddels zijn er 5 vakopleidingen geweest; de laatste werd eind 2019 afgesloten. Dat is inmiddels al enige tijd geleden.

In de vakopleiding leren de deelnemers alle belangrijke zaken over de oorsprong, de geschiedenis, de ontwikkeling en de technieken en materialen en de toepassingen van het Staphorster stipwerk.

En zij leren die technieken natuurlijk ook zelf!  De vakopleiding bestaat uit 10 lesavonden en 2 ‘terugkombijeenkomsten’.  Alle modules (lessen) bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Een les duurt steeds 2 á 3 uur.

De theorie is voor een belangrijk deel gebaseerd op het handboek “Kleurrijk Gedrukt; oorsprong en geschiedenis van het Staphorster stipwerk”.  Dit boek is gemaakt om de kennis van de ontwikkeling van het Staphorster stipwerk als uniek en karakteristiek traditioneel ambacht te borgen. Gerard van Oosten is de hoofddocent; hij verwijst in de lessen naar de relevante hoofdstukken van het boek. Hij verbindt deze met de praktijklessen die hij verzorgt, en geeft aanvullende theorie op specifieke onderdelen. Dit met name over de materialen (verf, stempels en ondergronden), het maken van patronen en stempels en over moderne eigentijdse ontwikkelingen en toepassingen. Deze schriftelijke informatie wordt verstrekt tijdens de opleiding en door de cursist in de lesmap toegevoegd, bij de desbetreffende module.

De aanvullende korte (theoretische, informatieve) onderdelen over bv.de ‘culturele omgeving’, het erfgoedzorgplan, PR en de bruikbare netwerken), worden verzorgd door bestuursleden of andere vrijwilligers van de Stichting Staphorster Stipwerk. Ook hiervan wordt materiaal verstrekt om in de lesmap te voegen.

Beoogde resultaat
De deelnemers kennen na hun actieve deelname aan de vakopleiding de geschiedenis, ontwikkeling, de diverse mogelijkheden en de materialen van het Staphorster Stipwerk ambacht. Zij hebben inzicht in het netwerk rond het Staphorster Stipwerk en in het landelijke netwerk van organisaties op het terrein van traditionele ambachten en immaterieel cultureel erfgoed. Zij zijn in staat om zelf op diverse toepassingsgebieden op hun eigen persoonlijke manier stipwerk toe te passen.

Keurmerk
De deelnemers die de vakopleiding geheel hebben gevolgd en de daarin vereiste actieve houding en inbreng hebben getoond, ontvangen na afronding van de vakopleiding een certificaat. Op basis daarvan krijgen zij toestemming tot het gebruik van het keurmerk van de Stichting Staphorster Stipwerk. Zij mogen dat logo gebruiken op hun producten en/of in hun PR.